Acasa
model actiune taxa prima inmatriculare Print
TRIBUNALUL GORJ
Sectia Contencios Administrativ

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul _______________________ domiciliat in ________________________, chem. in judecata pe parata Statul Roman prin Administratia Finantelor Publice Gorj cu sediul in Tg Jiu, str. Unirii Siret, nr.6, judetul Gorj, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti:
• Obligarea paratei la restituirea sumei de ¬¬¬¬¬____________ actualizata cu rata dobanzii legale, incasata in mod nelegal de catre parata, reprezentand contravaloare taxa de prima inmatriculare;
• Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
Motivele actiunii:
In fapt se retine ca in luna ____________ 2007 am achizitionat un autoturism marca Renault Megan Sedan, prilej cu care, in luna martie cand am inmatriculat masina, mi-a fost perceputa o taxa de prima inmatriculare in suma de _________ Euro, avand in vedere capacitatea cilindrica a masinii precum si normele de poluare EURO 3.
Sediul legislativ invocat pentru perceperea taxei de inmatriculare este reprezentat de dispozitiile art.214 din legea nr.571/2003 text de lege care prevede obligativitatea platii taxei speciale de prima inmatriculare dupa o anumita formula de calcul.
Precizez faptul ca, aceasta taxa de prima inmatriculare incalca si dispozitiile Protocolului de Aderare incheiat de Romania cu ocazia intrarii in Uniunea Europeana, protocol prin care Romania s-a obligat sa adere la deciziile si acordurile incheiate intre reprezentantii guvernelor member si Consiliul Europei.
In ceea ce priveste sediul legislativ incalcat de catre intimata cu prilejul fixarii acestei taxe speciale nejustificate, precizez ca au fost incalcate dispozitiile art.90 paragraful 1 din Tratatul Comunitatii Europene care vine in totala contradictie cu dispozitiile Codului Fiscal prin care a fost instituita aceasta taxa speciala. Au fost incalcate de asemenea dispozitiile Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, tratat care stipuleaza faptul ca, de la data aderarii, dispozitiile tratatelor originare, inainte de aderare sunt obligatorii pentru Romania si se aplica in conditiile stabilite prin tratate si prin actul de aderare.
Obligativitatea respectarii tratatelor mai sus mentionate deriva si din dispozitiile Constitutiei Romaniei care, prin art.11 alin1 “1) Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”.
Mai mult decat atat Tratatul de Aderare al Romaniei si Bulgariei a fost ratificat de catre Parlamentul Romaniei prin legea nr.157/2005, lege in care se stipuleaza in mod foarte clar faptul ca “De la data aderarii, dispozitiile Constitutiei, ale Tratatului CEEA si actele adoptate de institutii inainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria si Romania si se aplica in aceste state in conditiile stabilite prin Constitutie, prin Tratatul CEEA si prin prezentul protocol”.
Pentru considerentele mai sus expuse va rog sa-mi admiteti actiunea si sa dispuneti obligarea paratei la restituirea taxei speciale in cuantum de ________ euro actualizata cu rata dobanzii legale de la data platii si pana la restituirea acesteia.

In drept imi intemeiez actiunea pe dispozitiile legii 554/2004, 571/2003, Normele Metodologice de aplicare a legii 571/2003, legea 157/2005 art.274 C.pr.civ.
Depun prezenta actiune in doua exemplare.Data, Semnatura,DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI GORJ 
Next >
Powered by Centrul de Calcul